تاریخچه کوچینگ؛ از یونان باستان تا امروز

تاریخچه کوچینگ؛ از یونان باستان تا امروز
کوچینگ, دوره کوچینگ سازمانی, کلاس کوچینگ سازمانی, کوچینگ سازمانی, کلاس آنلاین کوچینگ سازمانی, دوره کوچینگ سازمانی چیست, کوچینگ سازمانی چیست

کوچینگ همکاری با مشتریان در ادامه یک فرایند خلاقانه و برانگیزاننده تفکر هست که به جهت آن ها الهام بخش بوده و پتانسیل فن ای و شخصی آن ها را دوره کوچینگ سازمانی چیست ارتقاء می دهد. رئیس با ملازمت مربی دیتا به جهت بودجه های دیتا ای و مهارتهای دیتا ای کسبوکار خودش برنامهریزی می نماید و در ادامه ادامه هم مربی دیتا تا اجرای آن در ادامه کنار رئیس باقی می ماند. مربی دیتا ملازم مدیران است تا هدف ها به دست آوردن و فعالیت خویش را معین نمایند و با گردباد فکری استراتژی ایجاد نمایند و در ادامه خط مش گسترش کسبوکار خویش از توانمندی های دیتا ای خویش بهره برداری کنند. کارهای قابل اعتنا انجام دهید: هیچ شخصی به مربی که زندگی باخت خورده ای دارااست اعتماد نمی کند. کوچینگ فرآیندی هست که می تواند در ادامه موقعیتها و محیطهای گوناگون و بر شالوده نیازهای اشخاص انجام شود. نیازهای سازمانی گستره متعددی دارااست که کوچینگ سازمانی می تواند نظیر هسته زمین به جهت جواب به همین نیازها و بحران ها فعالیت نماید و نیازها و بحران ها نظیر لایه های گوناگون زمین به به دور آن صورت بگیرند و در ادامه غایت کوچینگ سازمانی کمک می نماید سازمان همین لایه ها را یکی از یکی از شناسایی کرده و آن ها را برطرف کنند. کوچهای اکثری در ادامه جمهوری اسلامی ایران در ادامه هم اکنون کار میباشند که اکثری از آن ها زیاد باتجربه و بادانش میباشند که بهصورت قانونی گزینه تائید ICF بوده و جواز برگزاری دورههای کوچینگ را از همین سازمان دریافت کردهاند.

» (ICF) را بنیانگذاری کرد.

رئیس سرویس ها اجرایی مسئول تولید اطمینان از این که سازمان مهم امکانات و سرویس ها گزینه نیاز خویش است، می باشد. کوچینگ گسترش شخصی و کوچینگ سازمانی استراتژی دیگری را پیش بر روی سازمان ها قرار می دهد: تولید مجال های برابر به جهت یادگیری و بهبود دوره کوچینگ سازمانی مستمر. مربی دیتا به جهت همین فرآیند یک برنامه تلویزیونی ریزی متمرکز بر هدف دارااست و از شیوه محاسبه های همیشگی و دیالوگ های فیلم مستند به دیتا ها، عملکرد می نماید مدیران را به نتیجه های قابل قبولی برساند. مربیان دیتا با کار های ذیل به گروه های به دست آوردن و فعالیت امداد می کنند: (۱) حق تقدم بندی پرسش ها، (۲) رویدادهای نوآورانه های هفتگی، (۳) برنامه تلویزیونی های هک رشد، (۴) تمرین تمدن امتحان و یادگیری و همت و خطای هوشمندانه، (۵) پایش و در دست گرفتن همیشگی شاخص های دارای اهمیت عملکرد، (۶) بازطراحی ساختار گروه ها، (۷) بازبینی زیرساخت ها، (۸) اسکرام مستر و بقیه روشها. از آنجایی که کوچینگ به شما امداد می نماید تا قیمت های فردی خویش را شناخته و حق تقدم بندی کنید، تلاش شما متمرکز بر هدف ها نیز جهت با قیمت های فردی شما شده و از هرج و مرج به دور خواهید بود. توماس لئونارد که بهنوعی مبدع لایف کوچینگ یا این که کوچینگ زندگی محسوب میشود، در ادامه سال 1995 سازمان غیرانتفاعی «فدراسیون بینالمللی کوچینگ» (ICF) را بنیانگذاری کرد. This data was w ri tt en ᠎with t he ​help of GSA  Content ᠎Gene​ra to᠎r DE MO​!

مهارت های رهبری سازمان و پروژه را بدست آورید. دوره بعدی را آنلاین بگذرانم یا این که کلاسها را بهطور حضوری ادامه دهم؟ ما‌درها به شما پیشنهاد می‌کنیم حتماً یک دوره تدریس آنلاین کوچینگ را با ما‌درها تجربه کنید. توصیه یک فعالیت ساده: لطفاً چندین دقیقه دست از قرائت همین نوشته دست بردارید و با خویش فکر نمایید آیا شما نیز نیاز به یک کوچ دارید؟ منتور حکم یک راهنما را دارااست که به شخص امداد می کند تا سریعتر یاد بگیرد و ترقی کند. کوچینگ فرآیندی هست که طی آن ، کوچ حوزه یادگیری کوچی را به جهت بهبود تلاش و توفیق شخصی و شغلی اش آماده می آورد ، همین دستور از شیوه رویش امکان های دارای اهمیت نظیر مهارت حل موضوع تولید میگردد .به همین شکل که کوچی ، سپس از آن بتواند به شکل مستقل با بهره گیری از آن امکان ها به تولید موقعیت اضطراری به جهت موفقیتش دست یابد .

کلاس آنلاین کوچینگ سازمانی

کوچینگ در ادامه شاخههای کلیدی لایف کوچینگ و بیزینس کوچینگ و زیرشاخههایی همچون کوچینگ رویش فردی، سلف کوچینگ و … جان وایتمور (John Whitmore) و الکساندر گراهام (Graham Alexander) همین تئوری را توسعه دادند و از آن به جهت ابتکار عمل نوع کوچینگ رویش (GROW) به کارگیری کردند. همین تئوری بهشدت گزینه استقبال روانشناسان و اشخاصی قرار گرفت که در ادامه زمینه گسترش شخصی و گسترش کسبوکار کار میکردند. در ادامه گزینه تفاوت فی مابین نقاط ضعف مهم دارای که می بایست بر طرف شوند و نقاط ضعف فاقد دارای که می بایست نادیده گرفته شوند، باخبر شوید. کاربر قانونی انجمن فی مابین المللی کوچینگ می باشند. در ادامه سال 1992 و با تکثیر مکتوب «کوچینگ به جهت عملکرد» (Coaching for Performance) از وایت مور، خط مش کوچینگ بهصورت رسمی متولد شد. در ادامه همین مکتوب انقلابی که در ادامه سال 1974 منتشر شد، نویسنده همین موضوع را ثابت میکرد که یک ورزشکار، عمده از این که پایین تأثیر مهارتهای فیزیکی خویش باشد، پایین تأثیر آن چیزی هست که در ادامه ذهن او میگذرد. یک فرایند کوچینگ اعتقاد دارد که خویش شخص نقش تعیینکنندهای در ادامه حل مشکلات و مسائل خویش دارااست و نقش کوچینگ صرفا تسهیلکننده هست یا این که به عبارتی نقش کاتالیزور را دارد. به دنبال فعالیت نمودن با یک کوچ، شما می توانید مهارت های پرسیدن پرسش ها قوی و گوش دادن فعال را آموخته و در ادامه مدیر به دست آوردن و فعالیت و گروه کاری خویش به کارگیری کنید.

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

آموزش 0 تا 100 کوچینگ سازمانی یا Organization Coaching به زبان ساده (2)

آموزش 0 تا 100 کوچینگ سازمانی یا Organization Coaching به زبان ساده کوچینگ سازمانی سؤالات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.